OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

UDOSTĘPNILIŚMY PORTAL - APLIKACJĘ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO. DZIĘKI NIEJ KAŻDY DIAGNOSTA DOKONA AKTUALIZACJI SWOICH DANYCH.

PROSIMY SPRAWDZIĆ AKTUALNOŚCI, A NASTĘPNIE PRZEJŚĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI DO PORTALU.

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


AKTUALIZACJA LABORATORIÓW WG WZORÓW NA STRONIE WPISNA LISTĘ [LINK]

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 41-60 z 154 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 134/IV/2018 KRDL z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny” oraz „Dyplom za wzorową pracę”

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XV

Uchwała Nr 136/IV/2018 KRDL z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2017;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVI

Uchwała Nr 137/IV/2018 KRDL z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2011 w sprawie udziału w kosztach za umieszczanie informacji o konkursach i przetargach dotyczących świadczeń zdrowotnych na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz prezentacji obrazów i treści zgłoszonych do publikacji w Gazecie KIDL „Diagnosta Laboratoryjny”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVI

Uchwała Nr 138/IV/2018 KRDL z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie przyznawania nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna oraz innych nagród.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVI

uchwała nr 139/IV/2018 KRDL z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zwołania V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVII

Uchwała Nr 14/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia podziału czynności między członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała nr 141/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwała nr 142/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie regulaminu V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwała nr 143/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwała nr 144/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia struktur regionalnych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwała Nr 146/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 147/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 148/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie przedłużenia umów o pracę oraz umów zlecenia ustępującym członkom organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 149/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 129/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnianie miejsc w pokojach noclegowych KIDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 15/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 150/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie ustalenia czasu trwania umowy o wykonywanie czynności diagnostycznych w laboratorium diagnostycznym mającej wpływ na przerwanie pięcioletniego okresu przerwy wskazanego w art. 14 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 16/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 17/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu uzyskiwania rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 18/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu trwającą powyżej 5-ciu lat;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 19/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania rodzinie zmarłego diagnosty laboratoryjnego pomocy materialnej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies