KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Dokumenty - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Osoby ubiegające się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych informujemy, że rozpatrywane są wyłącznie kompletne wnioski o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych.

Lista dokumentów:

 1. wniosek o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych (formularz do pobrania),
 2. rota ślubowania (formularz do pobrania wer.1, formularz do pobrania wer.2),
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (formularz do pobrania),
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopia dyplomu specjalizacji lub stopni naukowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy,
 6. 2 (podpisane imieniem i nazwiskiem) zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej,
 8. lekarze medycyny do wniosku dołączają kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 9. absolwenci kierunków studiów wyższych: z tytułem zawodowym magistra biologii lub farmacji; z tytułem zawodowym magistra/magistra inżyniera: chemii lub biotechnologii; z tytułem zawodowym lekarza weterynarii oraz lekarza medycyny nie posiadających specjalizacji wymienionej w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej do wniosku dołączają świadectwo ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2680).
 10. potwierdzenie wpłaty 100 zł na działalność statutową KIDL (w celu wydania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego) na numer konta bankowego: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692

Uwaga: potwierdzenie zgodności kserokopii danego dokumentu z oryginałem można uzyskać: u Przedstawiciela KRDL na dane województwo, u notariusza.

Kserokopia potwierdzonego dokumentu musi być zaopatrzona w pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby potwierdzające oraz datę. „Dokumenty wydane wnioskodawcy w formie elektronicznej, opatrzonej właściwym podpisem elektronicznym, będą przyjmowane jako uzupełnienie wniosku o wpis na listę diagnostów. Załączniki w formie elektronicznej można przesyłać na adres diagnosci2@kidl.org.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie EPUAP pod adresem /KIDL/kancelaria”

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Informujemy, iż w związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz sygnałami, iż uczelnie będą wydawały zaświadczenia o ukończeniu studiów w formie elektronicznej, dokumenty wydane wnioskodawcy w formie elektronicznej, opatrzone właściwym podpisem elektronicznym (podpisem wystawcy dokumentu), będą przyjmowane jako uzupełnienie wniosku o wpis na listę diagnostów. Załączniki w formie elektronicznej można przesyłać na adres diagnosci2@kidl.org.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie EPUAP pod adresem /KIDL/kancelaria

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies