Pomoc
dla diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

KIDL uruchomił pakiet pomocowy obejmujący m.in. wsparcie socjalne, psychologiczne oraz prawne skierowane do diagnostów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią wirusa.

Szczegółowe informacje w zakładce KORONAWIRUS.

UWAGA!!!

Porady prawne będą udzielane diagnostom laboratoryjnym, którzy podadzą numer prawa wykonywania zawodu oraz tym osobom, które mają uregulowane składki.

Dokumenty - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Osoby ubiegające się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych informujemy, że rozpatrywane są wyłącznie kompletne wnioski o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych.

Lista dokumentów:

  1. wniosek o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych (formularz do pobrania),
  2. rota ślubowania (formularz do pobrania wer.1, formularz do pobrania wer.2),
  3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (formularz do pobrania),
  4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  5. kserokopia dyplomu specjalizacji lub stopni naukowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy,
  6. 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej,
  8. lekarze medycyny do wniosku dołączają kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
  9. absolwenci kierunków studiów wyższych: z tytułem zawodowym magistra biologii lub farmacji; z tytułem zawodowym magistra/magistra inżyniera: chemii lub biotechnologii; z tytułem zawodowym lekarza weterynarii oraz lekarza medycyny nie posiadających specjalizacji wymienionej w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej do wniosku dołączają świadectwo ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2680).
  10. potwierdzenie wpłaty 100 zł na działalność statutową KIDL (w celu wydania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego) na numer konta bankowego: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692

Uwaga: potwierdzenie zgodności kserokopii danego dokumentu z oryginałem można uzyskać: u Przedstawiciela KRDL na dane województwo, w kadrach zakładu pracy, * u notariusza.

Kserokopia potwierdzonego dokumentu musi być zaopatrzona w pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby potwierdzającej, datę oraz pieczątkę zakładu pracy.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies