INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Informacja dotycząca procedury założenia / zarejestrowania laboratoriów - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 kwi 2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne pytania telefoniczne i mailowe dotyczące procedury założenia / zarejestrowania laboratoriów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych na stronie internetowej

Przypominamy, że zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt. 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) wojewoda jest organem prowadzącym rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Stosownie do art. 20 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 podmiot), który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie 14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru, o którym mowa w tej ustawie, składa wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji. W obecnym stanie prawnym, każdy podmiot chcący wykonywać badania laboratoryjne, także i w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2, musi być zarejestrowany przez właściwego wojewodę oraz zgłoszony do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Koordynacją sieci laboratoriów wykonujących te badania ma się zająć Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID, który został powołany przez Ministra Zdrowia Zarządzeniem z dniu 3 kwietnia 2020 r.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies