ZAPOMOGI W ZWIĄZKU Z ZACHOROWANIEM NA COVID-19 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

2 gru 2020

Informujemy, że diagnosta laboratoryjny znajdujący się w trudnej sytuacji w związku z zachorowaniem na COVID-19 może uzyskać zapomogę przyznawaną przez Komisję Socjalną Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Informujemy, że diagnosta laboratoryjny znajdujący się w trudnej sytuacji w związku z zachorowaniem na COVID-19 może uzyskać zapomogę przyznawaną przez Komisję Socjalną Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapomoga z powodu zachorowania na COVID-19

 1. Zapomogę przyznaje się wyłącznie diagnoście laboratoryjnemu, który znajduje się w trudnej sytuacji (np. materialnej);
 2. Istotą przyznania zapomogi jest udzielenie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, które znajdują się w TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ (np. z powodu ZNACZNEGO pogorszenia się sytuacji materialnej uniemożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych)
 3. Zapomoga nie ma na celu rekompensowania i wyrównywania części utraconych zarobków (np. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim);
 4. Warunkiem otrzymania zapomogi przez diagnostę laboratoryjnego jest regularne opłacanie składek członkowskich;
 5. Zapomoga jest jedną z form wzajemnego wspierania członków samorządu zawodowego, polegającego na udzieleniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym z powodu znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej;
 6. Wysokość przyznanej zapomogi zależy od możliwości finansowych KIDL oraz od liczby osób, które potrzebują wsparcia;
 7. Zapomogi przyznawanej przez KIDL nie należy utożsamiać z odszkodowaniem wypłacanym przez firmy ubezpieczeniowe;
 8. Procedura przyznawania świadczenia

  Wypełniony skan wniosku o przyznanie zapomogi należy kierować do Komisji Socjalnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy KIDL (biuro@kidl.org.pl).

  FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI PRZEZ KIDL

  Wysokość zapomogi

  O wysokości przyznanej zapomogi decyduje Komisja Socjalna Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Wysokość zapomogi jest zależna od sytuacji w jakiej znalazł się diagnosta laboratoryjny.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies