KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

POMOC FINANSOWA DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NA COVID-19 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

24 mar 2020

Informujemy, że każdy diagnosta laboratoryjny może uzyskać pomoc finansową w przypadku poniesienia szkód w związku z zachorowaniem na COVID-19.
Informujemy, że każdy diagnosta laboratoryjny może uzyskać pomoc finansową w przypadku poniesienia szkód w związku z zachorowaniem na COVID-19.

Świadczenie finansowe z powodu COVID-19

Świadczenie finansowe przyznaje się diagności laboratoryjnemu, gdy zachorowanie na COVID-19 spowodowało skutki uniemożliwiające całkowicie bądź okresowo wykonywanie zawodu lub znaczącego pogorszenia się sytuacji materialnej.

Procedura przyznawania świadczenia

Skan wniosku o przyznanie świadczenia należy kierować do Komisji Socjalnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy KIDL (biuro@kidl.org.pl). Wniosek diagnosty laboratoryjnego musi zawierać:

 • imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • miejsce zamieszkania,
 • numer telefonu komórkowego,
 • numer konta bankowego,
 • uzasadnienie oraz skan dokumentu potwierdzającego, iż skutki związane z chorobą COVID-19 uniemożliwiają czasowo diagnoście laboratoryjnemu wykonywanie zawodu lub znaczącego pogorszenia się
 • sytuacji materialnej;
 • czytelny podpis uprawnionego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie socjalne może być przyznane diagnoście laboratoryjnemu na pisemny wniosek co najmniej dwóch innych diagnostów laboratoryjnych, po wcześniejszym powiadomieniu Komisji o trudnej sytuacji diagnosty laboratoryjnego.

Czas rozpatrzenia wniosku

Komisja rozstrzyga o odmowie bądź przyznaniu świadczenia socjalnego w formie decyzji w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do KIDL.

Maksymalna wysokość świadczenia

O wysokości przyznanego świadczenia decyduje Komisja Socjalna Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w kwocie nie wyższej niż 2.600 zł brutto.

Uwaga!!!

Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego przez diagnostę laboratoryjnego jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies