Informacja w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 70 rok życia

Szanowni Państwo Diagności Laboratoryjni,

z przyjemnością informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w podziękowaniu dla osób, które przyczyniły się do utworzenia Naszego samorządu i w uznaniu długich lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu wieku, obligującego niepracujących emerytowanych diagnostów laboratoryjnych do opłacania składek, z 75 do 70 lat.

Zbliżające się w przyszłym roku 20-lecie powołania Naszego samorządu jest okresem podsumowań i refleksji. Dostrzegając niskie wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych i tym samym niewielkie emerytury należało wesprzeć Seniorów Naszego samorządu, którzy stanowią wzór dla najmłodszych osób wchodzących do zawodu. Bez ich doświadczenia, wiedzy i przychylności nie byłoby możliwe dalsze funkcjonowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nasza przyszłość oparta jest na znakomitych fundamentach stworzonych m. in. przez założycieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mam nadzieję, że sytuacja finansowa Naszego samorządu umożliwi nam w nadchodzących latach podejmowanie kolejnych działań, którymi będziemy wspierać najbardziej potrzebujących i zasłużonych członków Naszego samorządu. Obowiązek opłacania składek osób do 75 roku życia obowiązywał od 2008 r. Uznaliśmy jednak, że przyszedł najwyższy czas na zmiany a rolą Naszych Seniorów nie jest wspieranie finansowe działalności samorządu, a służenie dobrą radą i dzielenie się wiedzą.

W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że nowe zasady płacenia składek obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Alina Niewiadomska

Prezes

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

POMOC FINANSOWA DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NA COVID-19 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

24 mar 2020

Informujemy, że każdy diagnosta laboratoryjny może uzyskać pomoc finansową w przypadku poniesienia szkód w związku z zachorowaniem na COVID-19.
Informujemy, że każdy diagnosta laboratoryjny może uzyskać pomoc finansową w przypadku poniesienia szkód w związku z zachorowaniem na COVID-19.

Świadczenie finansowe z powodu COVID-19

Świadczenie finansowe przyznaje się diagności laboratoryjnemu, gdy zachorowanie na COVID-19 spowodowało skutki uniemożliwiające całkowicie bądź okresowo wykonywanie zawodu lub znaczącego pogorszenia się sytuacji materialnej.

Procedura przyznawania świadczenia

Skan wniosku o przyznanie świadczenia należy kierować do Komisji Socjalnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy KIDL (biuro@kidl.org.pl). Wniosek diagnosty laboratoryjnego musi zawierać:

  • imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • miejsce zamieszkania,
  • numer telefonu komórkowego,
  • numer konta bankowego,
  • uzasadnienie oraz skan dokumentu potwierdzającego, iż skutki związane z chorobą COVID-19 uniemożliwiają czasowo diagnoście laboratoryjnemu wykonywanie zawodu lub znaczącego pogorszenia się
  • sytuacji materialnej;
  • czytelny podpis uprawnionego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie socjalne może być przyznane diagnoście laboratoryjnemu na pisemny wniosek co najmniej dwóch innych diagnostów laboratoryjnych, po wcześniejszym powiadomieniu Komisji o trudnej sytuacji diagnosty laboratoryjnego.

Czas rozpatrzenia wniosku

Komisja rozstrzyga o odmowie bądź przyznaniu świadczenia socjalnego w formie decyzji w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do KIDL.

Maksymalna wysokość świadczenia

O wysokości przyznanego świadczenia decyduje Komisja Socjalna Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w kwocie nie wyższej niż 2.600 zł brutto.

Uwaga!!!

Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego przez diagnostę laboratoryjnego jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies