BEZPŁANE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

 • diagnostów laboratoryjnych,
 • dietetyków,
 • logopedów,
 • elektroradiologów,
 • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

ZAPOMOGI W ZWIĄZKU Z ZACHOROWANIEM NA COVID-19 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

2 gru 2020

Informujemy, że diagnosta laboratoryjny znajdujący się w trudnej sytuacji w związku z zachorowaniem na COVID-19 może uzyskać zapomogę przyznawaną przez Komisję Socjalną Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Informujemy, że diagnosta laboratoryjny znajdujący się w trudnej sytuacji w związku z zachorowaniem na COVID-19 może uzyskać zapomogę przyznawaną przez Komisję Socjalną Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapomoga z powodu zachorowania na COVID-19

 1. Zapomogę przyznaje się wyłącznie diagnoście laboratoryjnemu, który znajduje się w trudnej sytuacji (np. materialnej);
 2. Istotą przyznania zapomogi jest udzielenie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, które znajdują się w TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ (np. z powodu ZNACZNEGO pogorszenia się sytuacji materialnej uniemożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych)
 3. Zapomoga nie ma na celu rekompensowania i wyrównywania części utraconych zarobków (np. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim);
 4. Warunkiem otrzymania zapomogi przez diagnostę laboratoryjnego jest regularne opłacanie składek członkowskich;
 5. Zapomoga jest jedną z form wzajemnego wspierania członków samorządu zawodowego, polegającego na udzieleniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym z powodu znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej;
 6. Wysokość przyznanej zapomogi zależy od możliwości finansowych KIDL oraz od liczby osób, które potrzebują wsparcia;
 7. Zapomogi przyznawanej przez KIDL nie należy utożsamiać z odszkodowaniem wypłacanym przez firmy ubezpieczeniowe;
 8. Procedura przyznawania świadczenia

  Wypełniony skan wniosku o przyznanie zapomogi należy kierować do Komisji Socjalnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy KIDL (biuro@kidl.org.pl).

  FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI PRZEZ KIDL

  Wysokość zapomogi

  O wysokości przyznanej zapomogi decyduje Komisja Socjalna Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Wysokość zapomogi jest zależna od sytuacji w jakiej znalazł się diagnosta laboratoryjny.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies