Pomoc
dla diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

KIDL uruchomił pakiet pomocowy obejmujący m.in. wsparcie socjalne, psychologiczne oraz prawne skierowane do diagnostów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią wirusa.

Szczegółowe informacje w zakładce KORONAWIRUS.

UWAGA!!!

Porady prawne będą udzielane diagnostom laboratoryjnym, którzy podadzą numer prawa wykonywania zawodu oraz tym osobom, które mają uregulowane składki.

POMOC FINANSOWA DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NA COVID-19 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

24 mar 2020

Informujemy, że każdy diagnosta laboratoryjny może uzyskać pomoc finansową w przypadku poniesienia szkód w związku z zachorowaniem na COVID-19.
Informujemy, że każdy diagnosta laboratoryjny może uzyskać pomoc finansową w przypadku poniesienia szkód w związku z zachorowaniem na COVID-19.

Świadczenie finansowe z powodu COVID-19

Świadczenie finansowe przyznaje się diagności laboratoryjnemu, gdy zachorowanie na COVID-19 spowodowało skutki uniemożliwiające całkowicie bądź okresowo wykonywanie zawodu lub znaczącego pogorszenia się sytuacji materialnej.

Procedura przyznawania świadczenia

Skan wniosku o przyznanie świadczenia należy kierować do Komisji Socjalnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy KIDL (biuro@kidl.org.pl). Wniosek diagnosty laboratoryjnego musi zawierać:

  • imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • miejsce zamieszkania,
  • numer telefonu komórkowego,
  • numer konta bankowego,
  • uzasadnienie oraz skan dokumentu potwierdzającego, iż skutki związane z chorobą COVID-19 uniemożliwiają czasowo diagnoście laboratoryjnemu wykonywanie zawodu lub znaczącego pogorszenia się
  • sytuacji materialnej;
  • czytelny podpis uprawnionego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie socjalne może być przyznane diagnoście laboratoryjnemu na pisemny wniosek co najmniej dwóch innych diagnostów laboratoryjnych, po wcześniejszym powiadomieniu Komisji o trudnej sytuacji diagnosty laboratoryjnego.

Czas rozpatrzenia wniosku

Komisja rozstrzyga o odmowie bądź przyznaniu świadczenia socjalnego w formie decyzji w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do KIDL.

Maksymalna wysokość świadczenia

O wysokości przyznanego świadczenia decyduje Komisja Socjalna Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w kwocie nie wyższej niż 2.600 zł brutto.

Uwaga!!!

Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego przez diagnostę laboratoryjnego jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies