INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Stanowisko KRDL - Plan dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

26 cze 2024

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 czerwca 2024 roku do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu "Plan dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025"
Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 czerwca 2024 roku do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu "Plan dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025"

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wnosi m. in. o:

  1. Rozszerzenie katalogu podmiotów współpracujących w zakresie poprawy dostępu do badań diagnostycznych;
  2. Uzupełnienie wykazu świadczeń gwarantowanych oraz określanie sposobu finansowania badań genetycznych;
  3. Zwiększanie dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej oraz poprawy infrastruktury podmiotów leczniczych;
  4. Włączenie Konsultanta krajowego w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz przedstawiciela KRDL do współpracy przy kontroli jakości laboratoriów wykonujących wielkoskalowe badania genomowe;
  5. Zasięganie przez Ministra Zdrowia opinii KRDL przy określaniu szczegółowych standardów jakości oraz wymagań dla laboratoriów;
  6. Modernizację podmiotów leczniczych w zakresie specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej innej niż genetyczna;
  7. Powołanie zespołów eksperckich i określenie składu zespołów eksperckich, w tym włączenie Konsultanta krajowego w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, Konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz przedstawicieli KRDL i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej;
  8. Wprowadzenie do systemu prawnego pojęcia „porady diagnostycznej” udzielanej przez specjalistów medycyny laboratoryjnej miałoby znacząco podnieść jakość procesu diagnostyczno-terapeutycznego;
  9. Podjęcia działań legislacyjnych w celu zapewnienia skutecznej realizacji obowiązku wpisu laboratoriów do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Te propozycje mają na celu usprawnienie procesu diagnostycznego i terapeutycznego dla chorób rzadkich, zapewnienie jakości badań oraz lepszą organizację i współpracę w ramach systemu opieki zdrowotnej.

PEŁNA TREŚĆ STANOWISKA

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies