INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Nagroda za uzyskanie tytułu specjalisty w 2023 roku - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

22 cze 2024

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr Nr 8/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie nagród za specjalizację, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informuje, że można składać pisemny wniosek o przyznanie nagrody za uzyskanie tytułu specjalisty w 2023 roku.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr Nr 8/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie nagród za specjalizację, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informuje, że można składać pisemny wniosek o przyznanie nagrody za uzyskanie tytułu specjalisty w 2023 roku.

Wniosek w nieprzekraczalnym terminie należy przesłać do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych do 30 czerwca 2024 roku.

Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał tytuł specjalisty w 2023 roku powinien złożyć dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie nagrody za uzyskanie tytuł specjalisty (do pobrania)
2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania)
3. Kopia dyplomu specjalizacyjnego potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem. (Uwaga: osoby, które przesłały wcześniej potwierdzoną kopię dyplomu proszone są jedynie o złożenie wniosku oraz kwestionariusza). Prosimy również o przesłanie książeczki PWZDL, w celu uzupełnienia wpisu o specjalizacji.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2125) zgodnie z art. 99 ust. 1 diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do przestrzegania uchwał samorządu oraz regularnego uiszczania składek członkowskich.

Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o nagrodę nie powinien posiadać zaległości w opłacaniu składki członkowskiej.

Czytelnie wypełniony wniosek wraz z kompletem uwierzytelnionych dokumentów prosimy przesyłać na adres: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies