INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Pytania i odpowiedzi - rekrutacja na szkolenia w ramach projektu UE - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

11 paź 2022

Jak złożyć załączniki w procesie rekrutacji?

Poprzez platformę rekrutacji należy złożyć komplet załączników w formacie pdf podpisany podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć jako jpg lub pdf podpisanego dokumentu. Jeżeli nie mają Państwo możliwości złożenia dokumentów podpisanych elektronicznie, dokumenty podpisane w oryginale należy przesłać na adres: Biuro Projektu KIDL, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

W jakich zakresach tematycznych realizowane będą szkolenia?

Kurs/szkolenie organizowany jest w dziedzinach takich jak: SEROLOGIA, BIOCHEMIA, MIKROBIOLOGIA, HEMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA, IMMUNOLOGIA, CYTOLOGIA, PRAWO. Każda z dziedzin obejmuje 9 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin on-line i 3 godziny stacjonarne.

Jak realizowany będzie kurs/szkolenie?

Kurs/szkolenie składające się z 72 godzin szkoleniowych realizowany będzie w formie hybrydowej:

• 32 godziny dydaktyczne on-line

• 24 godziny dydaktyczne szkoleń stacjonarnych

Ile przysługuje mi punktów za udział w szkoleniu/kursie?

W związku z udziałem diagnosty laboratoryjnego w Kursie, przysługują mu punkty edukacyjne na zasadach wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1519 z późn. zm.), tj. za: 1) Szkolenia on-line, 6 godzin wykładów w ośmiu zakresach tematycznych (48 godzin wykładów on-line), realizowane w ciągu szesnastu dni posiedzeń szkoleniowo-naukowych realizowanych przez KIDL za pomocą platformy szkoleniowej on-line – 32 punkty edukacyjne; (§ 3 ust. 2 pkt 6 w/w rozporządzenia). Udział w szkoleniach on-line jest obowiązkowy we wszystkich zakresach tematycznych dla wszystkich Uczestników Projektu na poziomie 70%; 2) Szkolenia praktyczne, 3 godziny stacjonarnych zajęć praktycznych w ośmiu zakresach tematycznych (24 godziny zajęć praktycznych), realizowane w ciągu czterech dni przez akredytowane jednostki szkoleniowe – 1 punkt za 1 godzinę szkolenia praktycznego- maksymalnie 24 „twarde” punkty edukacyjne; (§ 3 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia). Udział w szkoleniach praktycznych jest obowiązkowy na poziomie 70%. Punkty przyznawane będą indywidualnie w odniesieniu do zaliczenia poszczególnych elementów szkoleń.

Jak prowadzone będą szkolenia stacjonarne?

Zakładamy, że szkolenia stacjonarne realizowane będą w układzie 2 razy po dwa dni (w weekend) lub 4 x 1 dzień.

Co oznacza deklaracja uczestnictwa w 100% w szkoleniu/kursie/projekcie?

Po przesłaniu pełnego zgłoszenia dla każdego uczestnika generowana będzie umowa szkoleniowa, która szczegółowo określi warunki uczestnictwa. W chwili obecnej deklarują Państwo chęć udziału w całym kursie (zapisując się jak np. na studia). Z założenia, aby nie obciążać Państwa żadnymi dodatkowymi kosztami, wymagana minimalna obecność jest na poziomie 70%, gdyż „wypadki losowe” się zdarzają i nie mamy na nie wpływu.

Jaki jest koszt kursu i w jakiej sytuacji będę musiał zwracać koszty? Koszt całego kursu/szkolenia, na jednego diagnostę, to kwota około 4.800 złotych. Do zwrotu kosztów będę wzywane jedynie osoby, które pomimo wezwań i starań jak i umożliwienia kontynuacji szkoleń nie ukończą go na poziomie minimum 70%. Szczegółowe warunki określi umowa z uczestnikiem i podane są Regulaminie Rekrutacji.

Czy ilość miejsc w poszczególnych lokalizacjach będzie dostosowana do ilości uczestników z danych regionów? Czy mamy gwarancje, ze osoby np. z Warszawy na 100% będą miały miejsce na kursie w Warszawie i nie będą musiały jechać do innego ośródka?

Cały październik trwa rekrutacja właśnie w celu zebrania ostatecznej grupy uczestników tak aby w kolejnym kroku zapewnić im miejsca szkolenia najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadkach losowych może zdarzyć się sytuacja, że osoba, która nie będzie mogła uczestniczyć w kursie najbliżej jej miejsca zamieszkania wybierze inną lokalizacją w wybranym i pasującym jej terminie.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies