11 września - PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

7 wrz 2021

Przypominamy i zapraszamy - 11 września br. odbędzie się protest pracowników ochrony zdrowia.
Przypominamy i zapraszamy - 11 września br. odbędzie się protest pracowników ochrony zdrowia.

11 września br. odbędzie się protest pracowników ochrony zdrowia. Taką decyzję podjął Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych.

Kto reprezentuje środowisko diagnostów laboratoryjnych?

W składzie powołanego 2 sierpnia br. Komitetu Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia weszli: - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (reprezentowana przez prezes Alinę Niewiadomską i wiceprezes Matyldę Kłudkowską) - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii (reprezentowany przez przewodnicząca OZZPDMiF Ewę Ochrymczuk i wiceprzewodniczącą Dorotę Kowalczyk-Cyran).

PROTEST Start: 12:00

Trasa:

• plac Krasińskich

• Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa

• Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście

• Parlament RP, ul. Wiejska

• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie

Zakończenie: ok. 16:00

5 głównych postulatów zawiązanego Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego: Znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7 proc., a 8 proc. PKB. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej. Zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń. Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów, ponieważ “Polska jest krajem UE, a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej”. Zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej. Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia domaga się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

WAŻNE! ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PROTESTUJĄCYCH DO UBRANIA SIĘ W TYM DNIU NA BIAŁO.

GRAFIKI DO POBRANIA

Plakat - A3: pion, poziom

Plakat - A4: pion, poziom

Twitter: 1 2 3

Facebook: 1 2 3

Instagram

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies