INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

11 gru 2020

Obowiązujące przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069) zobowiązują Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych do przekazywania wojewodzie lub ministrowi zdrowia list diagnostów laboratoryjnych, na podstawie których będzie on kierował te osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków naszego samorządu, których przepisy wyłączają z możliwości kierowania do takiej pracy, do przesłania do Nas stosownych oświadczeń. Pozwoli to uniknąć wystawiania przez wojewodę błędnych decyzji, czyli m.in. skierowań dla rodziców małych dzieci czy kobiet ciężarnych.

OSOBY KTÓRE PODLEGAJĄ WYŁĄCZENIU OD MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA DO PRACY

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii:

  1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

  2. kobiety w ciąży;

  3. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

  4. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

  5. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

  6. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

  7. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

  8. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwie osoby, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich. Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53).

UWAGA!!!

JEŻELI NIE MOŻESZ BYĆ SKIEROWANY DO PRACY TO PRZEŚLIJ DO NAS TAKĄ INFOMACJĘ

Nasz samorząd w prowadzonej ewidencji diagnostów nie posiada informacji mogących być podstawą do wyłączenia ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, w związku z czym osoby, których ww. wyłączenia dotyczą, powinny wysłać e-mail na adres: diagnosci2@kidl.org.pl z załączonym ZESKANOWANYM oświadczeniem w formacie PDF (uwaga, uwzględniane będą tylko pliki PDF, nie będą brane pod uwagę zdjęcia zrobione telefonem, np. JPG).

O wypełnienie i złożenie oświadczenia prosimy diagnostów, którzy spełniają co najmniej jedno z wyżej wskazanych kryteriów wyłączenia ze skierowania do pracy – POZA KRYTERIUM WIEKU.

Czynni zawodowo diagności – kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia – proszeni są o nieskładanie oświadczeń – KIDL samodzielnie ustali wiek na podstawie numeru pesel.

Oświadczenie musi być opatrzone podpisem. W treści maila należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz numer PWZDL. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem KIDL.

Wobec tego prosimy wszystkie osoby, których nazwiska z uwagi na wyłączenie uregulowane prawne nie powinny znaleźć się na tej liście, o przesyłanie takich oświadczeń.

Wyjaśniamy jednocześnie, że złożenie oświadczenia jest dobrowolne, a związane jest ono wyłącznie z kwestią kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

KIDL przekaże wojewodzie/ministrowi zdrowia listę diagnostów laboratoryjnych nieuwzględniającą wyłącznie tych osób, które złożą oświadczenie oraz kobiet, które ukończyły 60 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 65 rok życia lub zgłosiły wcześniej fakt przejścia na urlop wychowawczy.

Zwracamy również Państwa uwagę, iż KIDL nie podejmuje jakichkolwiek decyzji związanych ze skierowaniami, a jedynie ma obowiązek przekazania wojewodzie/ministrowi zdrowia listy diagnostów laboratoryjnych.

Oświadczenie dotyczy walki z epidemią wyłącznie w aspekcie kierowania diagnostów przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii, na mocy jego ewentualnej decyzji. Podsumowując, zwracamy uwagę, że oświadczenie nie dotyczy wyłączania z walki z epidemią w szerokim znaczeniu, lecz związane jest z kierowaniem przez wojewodę diagnostów w inne niż dotychczasowe miejsce pracy na podstawie art. 47 ust. 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wyłączeniu ze skierowania pracy przy zwalczaniu epidemii

Oświadczenie o gotowości do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Decyzja o skierowaniu do zwalczania epidemii - zasady

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies