BEZPŁANE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

Nierówne traktowanie diagnostów laboratoryjnych w Trybunale Konstytucyjnym - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

15 lip 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny postanowił o nadaniu dalszego biegu postępowaniu dot. nierównego traktowania diagnostów laboratoryjnych względem innych osób wykonujących zawody medyczne w obszarze kształcenia specjalizacyjnego i obowiązku ponoszenia kosztów przez diagnostów.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż zgodnie ze statystykami Trybunału Konstytucyjnego po wstępnej kontroli do rozpatrzenia merytorycznego kierowane jest jedynie około 30% spraw.

Zgodnie z treścią uzasadnienia zawartego w postanowieniu z dnia 9 lipca 2020 r. Trybunał zauważył, że diagnosta laboratoryjny ma nie tylko prawo (w tym prawo do uzyskania tytułu specjalisty), ale i obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych. Skoro więc zakwestionowany we wniosku przepis wprowadza obowiązek sfinansowania przez diagnostę laboratoryjnego szkolenia i egzaminu, zaś jednym z obowiązków wnioskodawcy (KIDL) jest ochrona interesów jego członków, to należy uznać, że wnioskodawca wykonał obowiązek wynikający z art. 48 ust. 1 pkt 1 u.o.t.p. TK tzn. Trybunał uznał, że kwestionowany przepis objęty jest zakresem działania KIDL.

Trybunał ustalił, że wnioskodawca (KIDL) prawidłowo określił przedmiot oraz wzorce kontroli, a także prawidłowo uzasadnił sformułowane we wniosku zarzuty (art. 47 ust. 1 pkt 4-6 i ust. 2 u.o.t.p. TK).

Jednocześnie przypominamy, że Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie legalności przepisów dopuszczających tzw. zdalną autoryzację uregulowanych przepisami rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej i Trybunał Konstytucyjny po wstępnej kontroli ww. wniosku KIDL postanowił nadać dalszy bieg postępowaniu.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies