INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 101-120 z 2 851 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 100, poz. 646)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 17 marca 2023 r.

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 410)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. Nr 108, poz. 746)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. Nr 100, poz. 645)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 lutego 2019 roku

wobec sposobu procedowania projektu nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej;

Stanowiska KRDL-

Stanowisko KRDL z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Opinia prawna

w przedmiocie przepisów stosowanych po utracie mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz rozporządzenie ws. wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

Opinie prawne-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069)

Inne Rozporządzenia--

Stanowisko KRDL z dnia 15 marca 2023 r.

do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 18 marca 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne (MZ 1644)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.) - uchylone

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 29 marca 2023 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 8 maja 2023 r.

sprawie projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 marca 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (MZ 1647)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies