INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 81-100 z 2 851 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy nie będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 293, poz. 1728)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (MZ 1641)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych (MZ 1506)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801 ze zm.)

Inne Rozporządzenia-

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

na pismo z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zapisów z art.160 ustawy o Medycynie Laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 roku.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia wysokości wynagrodzenia wizytatora oraz koordynatora (MZ 1591)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

Inne Rozporządzenia-

List do Ministerstwa Zdrowia

dot. uwag do projektu Rozporządzenia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 lutego 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (MZ 1515)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. 2014, poz. 107)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych (MZ 1629)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko z dnia 19 sierpnia 2020 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej nowego bytu prawnego tj. podmiotu laboratoryjnego oraz rejestru tych podmiotów

Stanowiska KRDL-

Stanowisko KRDL z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Rady Akredytacyjnej (MZ 1589)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1215)

Inne Rozporządzenia-

Stanowisko KRDL z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies