OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 161-180 z 2 834 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 października 2023 roku

do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (RD762)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 listopada 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (MZ 1560)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 września 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy (MZ 1552)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 kwietnia 2024 roku

do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych (MZ 1506)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko 03/17 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

w sprawie kwalifikacji, jakie powinien posiadać kierownik pracowni medycznego laboratorium diagnostycznego;

Uchwały PKRDL - Kadencja IVPKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XXXVII

Stanowisko 1/24 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 lutego 2024 roku do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecz.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

STANOWISKO 2/24 KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w postaci badań genetycznych

Stanowiska KRDL-

STANOWISKO 3/2024

KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie realizacji obowiązku rozwoju ustawicznego diagnostów laboratoryjnych

Stanowiska KRDL-

Stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologicznych dotyczące pulowania

Stanowiska (pozostałe)-

Stanowisko Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 kwietnia 2022 roku

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (MZ 1231) potwierdzone przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 roku

Stanowiska KRDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości KOS-BMI 30 PLUS (MZ 1534)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 września 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 maja 2024 roku do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie szczegółowego trybu organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora (MZ 1595)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 października 2023 roku do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (MZ 1499)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2024 roku

do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1653)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2024 roku

do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1653)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 stycznia 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (MZ 1638)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 maja 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (MZ 1660)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 kwietnia 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (MZ 1651)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies