OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 101-120 z 211 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 207/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych z Uczestnikami Projektu umów dotyczących uczestnictwa w Projekcie pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 206/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektów regulaminów organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 205/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 204/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 203/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 202/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie trybu zawiadamiania delegatów o VI Krajowym Zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 201/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie przedłużenia umów o pracę oraz umów zlecenia ustępującym członkom organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 200/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 20/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie porozumienia z zakładem pracy zatrudniającym diagnostę laboratoryjnego pełniącego funkcję w organach KIDL na mocy którego zwracane są koszty utraconego zarobku;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie III

Uchwała Nr 2/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie I

Uchwała Nr 198/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie uchylenia §2 ust. 4 Uchwały nr 54/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie egzekucji nieopłaconych w terminie składek członkowskich w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVI

Uchwała Nr 197/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 186/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia terminu VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVI

Uchwała Nr 196/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVI

Uchwała Nr 195/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 194/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 193/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 46/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 192/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 sierpnia 2022 r. o przyznaniu nagrody dla najlepszego absolwenta kierunku analityka medyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz odznaczenia zasłużony diagnosta laboratoryjny

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 191/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 190/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 155/V/2021 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na 2022 rok

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 19/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie dofinansowania jednostek szkolących prowadzących kształcenie diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie III

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies