INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 41-60 z 154 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 137/IV/2018 KRDL z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2011 w sprawie udziału w kosztach za umieszczanie informacji o konkursach i przetargach dotyczących świadczeń zdrowotnych na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz prezentacji obrazów i treści zgłoszonych do publikacji w Gazecie KIDL „Diagnosta Laboratoryjny”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVI

Uchwała Nr 138/IV/2018 KRDL z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie przyznawania nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna oraz innych nagród.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVI

uchwała nr 139/IV/2018 KRDL z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zwołania V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVII

Uchwała od Nr 140/1-P/IV/2018 do Nr 140/54-P/IV/2018 KRDL z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII-

Uchwała nr 141/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwała nr 142/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie regulaminu V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwała nr 143/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwała nr 144/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia struktur regionalnych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVIII

Uchwały od Nr 145/1-P/IV/2018 do Nr 145/32-P/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX-

Uchwała Nr 146/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 147/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 148/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie przedłużenia umów o pracę oraz umów zlecenia ustępującym członkom organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 149/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 129/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnianie miejsc w pokojach noclegowych KIDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 150/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie ustalenia czasu trwania umowy o wykonywanie czynności diagnostycznych w laboratorium diagnostycznym mającej wpływ na przerwanie pięcioletniego okresu przerwy wskazanego w art. 14 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 1/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Uchwała Nr 2/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Uchwała Nr 3/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2015

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Uchwała Nr 4/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie nagród za specjalizacje

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Uchwała Nr 5/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie określenia osób upoważnionych do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu KIDL

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Uchwała Nr 6/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. Komisji Nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies