INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 154 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 117/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 118/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie odwołania Wiceprezesa KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 119/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wyboru Wiceprezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 120/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Prezydium KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 121/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wyboru Członka Prezydium KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 122/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 123/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 124/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 14/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia podziału czynności między Członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 125/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 15/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 126/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 108/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2018;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 127/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem remontu dachu budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 128/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zasad wydawania duplikatu dokumentu „Karta ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 129/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wysokości opłat za udostępnianie miejsc w pokojach noclegowych KIDL ;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 130/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zasad i warunków wynajmu sali konferencyjnej i mikroskopowej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 131/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie Regulaminu uzyskiwania zaświadczenia potwierdzającego uznanie punktów edukacyjnych przyznanych za przeprowadzenie wybranej formy ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 132/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw diagnostyki toksykologicznej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 133/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 134/IV/2018 KRDL z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny” oraz „Dyplom za wzorową pracę”

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XV

Uchwały od Nr 135/1-P/IV/2018 do Nr 135/66-P/IV/2018 KRDL z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVI-

Uchwała Nr 136/IV/2018 KRDL z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2017;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XVI

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies