INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 121-140 z 154 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 128/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zasad wydawania duplikatu dokumentu „Karta ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 127/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem remontu dachu budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 126/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 108/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2018;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 125/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 15/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 124/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 14/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia podziału czynności między Członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 123/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 122/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 121/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wyboru Członka Prezydium KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 120/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Prezydium KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 12/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu wewnętrznego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 119/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wyboru Wiceprezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 118/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie odwołania Wiceprezesa KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 117/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 116/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 115/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zgodności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej i Ustawą o publicznej służbie krwi;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 114/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2018;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 112/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie upoważnienie Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z organizacją V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych oraz wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na powyższy cel.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 111/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2017 roku

w przedmiocie zmiany uchwały Nr 18/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu trwającą powyżej 5-ciu lat;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 110/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie nagród za specjalizację;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 11/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 68/2005 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i regulaminu Sądów Dyscyplinarnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies