Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

REJESTRACJA TRWA!

Informacje jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 154 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 21/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Członka Zespołu Wizytatorów KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 22/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2014;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 23/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany załącznika Uchwały Nr 3/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2015;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 24/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie akceptacji treści porozumienia z zakładem pracy zatrudniającym diagnostę laboratoryjnego, który wykonując zadania ustalone ustawą o diagnostyce laboratoryjnej występuje do zakładu pracy o wyrażenie zgody na zwolnienie na ten czas od pracy i ustalenie zasad wynagrodzenia za ten czas;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 25/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 104/III/2013 KRDL z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 26/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II-

Uchwała Nr 27/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie windykacji zaległych składek;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 28/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji etyki;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 29/IV/2015 KRDL - uchylona

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznawania nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna oraz innych nagród;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 30/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny", „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej", oraz nagrody - „Dyplom za wzorową pracę";

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 31/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II-

Uchwała Nr 32/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/IV/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów do podejmowania decyzji w przedmiocie egzekucji zaległych składek członkowskich;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 33/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku- Uchylona

w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 75 rok życia

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 34/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw dotyczących przestrzegania zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 35/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z organizacją 15-lecia uchwalenia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i 5 Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego w maju 2016 r.;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 36/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny", „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej", oraz nagrody - „Dyplom za wzorową pracę";

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 37/1/IV/2015 KRDL do Nr 37/118/IV/2015 KRDL z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III-

Uchwała Nr 38/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do udzielenia pełnomocnictwa Kancelarii Adwokackiej do prowadzenia spraw sądowych o zaległe składki członków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 39/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 września 2015 roku

w sprawie stanowiska zawartego w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej (druk sejmowy 3684) o dostępie do zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 40/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 34/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zaniechania windykacji składki członkowskiej od osób, które zostały wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych w latach 2003-2004, ale nie podjęły się wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego z przyczyn formalnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies