OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

UDOSTĘPNILIŚMY PORTAL - APLIKACJĘ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO. DZIĘKI NIEJ KAŻDY DIAGNOSTA DOKONA AKTUALIZACJI SWOICH DANYCH.

PROSIMY SPRAWDZIĆ AKTUALNOŚCI, A NASTĘPNIE PRZEJŚĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI DO PORTALU.

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


AKTUALIZACJA LABORATORIÓW WG WZORÓW NA STRONIE WPISNA LISTĘ [LINK]

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 143 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 18/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie odwołania niektórych członków Zespołu Wizytatorów KRDL oraz powołania nowych członków Zespołu Wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 19/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KRDL za rok obrachunkowy 2010 oraz przeznaczenia środków finansowych, będących uzyskaną nadwyżką z rozliczenia budżetowego za 2010 r. na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 20/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do podjęcia działań niezbędnych do prowadzenia przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych działalności gospodarczej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 21/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania nowego członka Zespołu Wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 22/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Kapituły przyznawania Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „SAPERE AUDE”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 23/III/2011 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 24/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 26/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 27/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 28/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania funkcji przez członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie reprezentowania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w województwach

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 29/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podejmowania uchwał w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz w sprawach skreślania z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 30/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 33/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do oceny problemów związanych z przeprowadzaniem konkursów na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 34/III/2011 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zaniechania windykacji składki członkowskiej od osób, które zostały wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych w latach 2003-2004 ale nie podjęły się wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego z przyczyn formalnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 35/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odbywania przeszkolenia i czasu trwania umowy o wykonywanie czynności diagnostycznych w medycznym laboratorium diagnostycznym dla absolwentów kierunków studiów z analityki medycznej i studiów określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i po studiach podyplomowych z analityki medycznej, którzy nie wykonywali przez okres 5 lat po uzyskaniu dyplomu czynności diagnostycznych w laboratorium a uzyskali zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wpis na listę diagnostów laboratoryjnych i prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 36/III/2011 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia czasu trwania umowy o wykonywanie czynności diagnostycznych w laboratorium diagnostycznym mającej wpływ na przerwanie pięcioletniego okresu przerwy wskazanego w art. 14 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 37/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie określenia przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 38/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie udziału w kosztach za umieszczanie informacji o konkursach i przetargach dotyczących świadczeń zdrowotnych na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz prezentacji obrazów i treści zgłoszonych do publikacji w Gazecie KIDL „Diagnosta Laboratoryjny”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 39/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do działania w imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawach dotyczących wyboru członków Zespołu Wizytatorów oraz w sprawach określonych w art. 47 pkt 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 40/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies