Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm., dalej udl), Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchwala regulaminy wewnętrzne Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.

Postępowanie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym inicjuje odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego, obwinionego (osoby, o ukaranie której wnioskuje Rzecznik Dyscyplinarny) lub pokrzywdzonego złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku (wraz z uzasadnieniem) Sądu Dyscyplinarnego. Po rozpoznaniu odwołania Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części. Od orzeczenia kończącego postępowania, wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, obwinionemu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Zasady ustalania kosztów procesu oraz zakres stosowanych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny kar są takie same, jak dla postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.

Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w:

  1. art. 56-69 udl,
  2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295).

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies