Pieczątka diagnosty laboratoryjnego - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Umieszczanie informacji o posiadaniu specjalizacji I stopnia lub tytułu specjalisty na pieczątce diagnosty.

Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych „Diagnosta laboratoryjny, który posiada specjalizację I stopnia, zachowuje prawa wynikające z uzyskania tego tytułu". Natomiast w myśl § 37 ww. rozporządzenia „Diagnosta laboratoryjny, który posiada specjalizację II stopnia, zachowuje prawo posługiwania się uzyskanym tytułem specjalisty w danej dziedzinie”. Z powyższych przepisów wynika, iż Minister Zdrowia odmiennie potraktował możliwość powoływania się na tytuł specjalisty w zależności od stopnia specjalizacji. Prawo do posługiwania się tytułem specjalisty w danej dziedzinie przysługuje wyłącznie diagnoście laboratoryjnemu, który „starym trybem” uzyskał specjalizację II stopnia lub ukończył egzaminem państwowym jednolite szkolenie specjalizacyjne „nowym trybem”. Diagnosta laboratoryjny z I stopniem specjalizacji zachowuje prawa wynikające z uzyskania tego tytułu, lecz nie może posługiwać się tytułem specjalisty I stopnia w danej dziedzinie, natomiast może posługiwać się uzyskanym tytułem zgodnym z dyplomem (np. mikrobiolog, analityk kliniczny).

Informujemy, że w związku z realizacją przez CSIOZ projektu "Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" w dniu 22 marca 2013 roku została podjęta uchwała Nr 101/III/2013 KRDL w sprawie zmiany uchwały Nr 82/II/2009 KRDL z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego.

Istotą uchwały jest tylko zamiana na pieczątce obecnego numeru wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych na numer prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Przypominamy obowiązujace wzory pięczątek:

wzór I

wzór II

wzór III

Treść uchwały nr 101/III/ 2013 z dnia 22.03.2013 r.

Pieczątki diagnostów laboratoryjnych nie spełniające wymogów powyższej uchwały mogą być używane do dnia 30 czerwca 2013 roku. Zmiana pozwoli jednoznacznie identyfikować diagnostę laboratoryjnego poprzez nr PWZDL podobnie jak lekarza i pielęgniarkę/pielęgniarkę położną identyfikuje PWZ.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies