Plany działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie RP - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

24 mar 2020

Stosownie do art. 44 ust. 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, zwany dalej ,,planem'', na okres trzech lat, z możliwością aktualizacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w § 1 wprowadza w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W §12 Rozporządzenia nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy przywołanej powyżej. Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.

Plany dla poszczególnych województw znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich (uwaga, możliwe są bieżące aktualizacje):

 1. Dolnośląskie,

 2. Śląskie,

 3. Małopolskie,

 4. Wielkopolskie,

 5. Pomorskie,

 6. Podkarpackie,

 7. Warmińsko- mazurskie,

 8. Opolskie,

 9. Świętokrzyskie,

 10. Lubuskie,

 11. Podlaskie,

 12. Mazowieckie,

 13. Zachodniopomorskie,

 14. Łódzkie,

 15. Kujawsko – pomorskie,

 16. Lubelskie.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies