Nowy konsultant krajowy w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

16 lut 2024

Dr hab. Edyta Borkowska została powołana przez Minister Zdrowia na konsultanta krajowego w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.
Dr hab. Edyta Borkowska została powołana przez Minister Zdrowia na konsultanta krajowego w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.

Dr hab. Edyta Borkowska jest przewodniczącą, powołanego uchwałą KRDL z dnia 24 lutego 2023 roku, zespołu do spraw genetyki medycznej.

W 1998 r. uzyskała tytuł magistra analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Oddziale Analityki Medycznej ówczesnej Akademii Medycznej w Łodzi na podstawie pracy „Badania molekularne regionów AZFa, AZFb, AZFc (Azoospermia Factor) chromosomu Y w populacji zdrowych mężczyzn”, wykonanej pod kierunkiem prof. Bogdana Kałużewskiego, następnie podjęła stacjonarne studia doktoranckie w tej samej Uczelni w Zakładzie Genetyki Medycznej i również pod kierunkiem prof. Bogdana Kałużewskiego obroniła w 2004 r. rozprawę doktorską pt. „Detekcja mutacji genu TP53 przy użyciu metody MSSCP (Multitemperature Single Strand Conformation Polymorphism) w przypadkach nowotworów pęcherza moczowego”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W 2008 r. uzyskała specjalizację w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

Po ukończeniu studiów doktoranckich została zatrudniona na etacie asystenta, a od 2011 r. adiunkta w Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Odbyła liczne staże zagraniczne m. in. w Anglii i w USA (na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w Institute of Pathology University of Alabama).

W 2020 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Konsultanci krajowi:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies