Mam zarejestrowaną DG w ramach której wykonuję czynności medycyny laboratoryjnej... - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

29 sty 2024

Mam zarejestrowaną działalność gospodarczą w ramach której wykonuję czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej, czy działam zgodnie z prawem?

Działalność lecznicza jest regulowaną działalnością gospodarczą co oznacza, że jej wykonywanie poza wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wymaga dodatkowo wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie treścią Art. 601 § 1 kodeksu wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

Należy również pamiętać, że wykonywanie działalności leczniczej w sposób niezgodny z prawem (bez wymaganej rejstracji w RPWDL) będzie najczęściej skutkowało utratą ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wyrządzenia szkody w ramach prowadzonej działalności. Umowy ubezpieczeniowe zawierają co do zasady wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy działalność objęta ubezpieczeniem nie jest prowadzona zgodnie z przepisami regulującymi jej wykonywanie.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies