Zmieniły mi się dane osobowe, miejsce zamieszkania/pracy lub uzyskałem tytuł specjalisty - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 sty 2024

Jeżeli zmianie uległy dane wymienione poniżej:
 • Dane diagnosty laboratoryjnego: a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku jego braku – datę i miejsce urodzenia, cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz państwo jego wydania,
  c) obywatelstwo (obywatelstwa),
  d) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada,
  e) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”,
  f) informację o posiadanej specjalizacji lub rozpoczętym kształceniu specjalizacyjnym;

 • Data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowisko oraz miejsce wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej;

 • Informacja o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego;

Przejdź do podstrony Zmiana Danych w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies