INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Indywidualna praktyka – podstawa prawna, zasady. - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 sty 2024

Od 10 listopada 2023 r. diagnosta laboratoryjny może na podstawie art. 5 w zw. z art. 102b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) wykonywać działalność leczniczą tj. działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego, indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną co oznacza, że jej wykonywanie wymaga nie tylko wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, ale również do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Rejestr ten w odniesieniu do diagnostów laboratoryjnych prowadzi w systemie informatycznym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Wykonywanie działalności gospodarczej, także regulowanej bez wpisu do odpowiedniego rejestru – w przypadku działalności leczniczej do RPWDL jest wykroczeniem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Zapoznaj się także z: Indywidualne Praktyki Diagnostów Laboratoryjnych

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies