Czy mogę zostać zawieszony w prawie wykonywania zawodu z uwagi na nieopłacanie składek? - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 sty 2024

Zgodnie z art. 88 pkt 12 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2125):

„Do zadań Krajowej Rady należy zawieszanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, do czasu uiszczenia należności z tytułu składek członkowskich, diagnosty laboratoryjnego, który zalega - mimo wezwania - z zapłatą składki członkowskiej dłużej niż 6 miesięcy.”

Powyższe stanowi istotną zmianę względem uchylonej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2162). Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej nie przewidywała takiego uprawnienia Krajowej Rady.

Krajowa Rada ma kompetencje do określania wysokości składki członkowskiej. Ustawodawca opowiedział się więc za tym, aby organizacja samorządowa sama zarządzała swoimi sprawami finansowymi i sama decydowała o swoim majątku, co odpowiada istocie samorządu w ogóle.

Ustawodawca przyjął, że przymusowość przynależności do samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych stwarza po stronie wszystkich członków samorządu obowiązek płacenia składki członkowskiej. Ustawodawca zdecydował się również w nowej ustawie określić skutki ich nieuiszczenia (art. 88 pkt 12 ustawy).

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies