Projekt rozporządzenia w sprawie jakości w MLD - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

18 lis 2023

K𝐫𝐚𝐣𝐨𝐰𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐨́𝐰 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲𝐣𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐞̨ł𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐨 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐮 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐨𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐚 𝐰 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐨́𝐰 𝐣𝐚𝐤𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐝𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨́𝐰 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡.
K𝐫𝐚𝐣𝐨𝐰𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐨́𝐰 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲𝐣𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐞̨ł𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐨 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐮 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐨𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐙𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐚 𝐰 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐨́𝐰 𝐣𝐚𝐤𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐝𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨́𝐰 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡.

Zdaniem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych sposób procedowania projektu rozporządzenia przez Ministra Zdrowia może być uznany za naruszający ustawowo wymaganą procedurę opiniowania projektu aktu normatywnego.

Rada z rozczarowaniem odnotowuje, że po raz kolejny Minister Zdrowia po otrzymaniu obszernej i szczegółowej opinii Rady do kluczowego dla środowiska diagnostów laboratoryjnych projektu rozporządzenia nie podejmuje żadnego dialogu, a po dłuższym czasie przekazuje kolejną wersję projektu niemal całkowicie ignorującą stanowisko Rady. W ocenie Rady taki sposób procedowania projektu rozporządzenia narusza zasady dialogu społecznego.

Uwzględniając fakt, że przedstawiona przez KRDL w lipcu opinia do pierwotnej wersji projektu, prezentowała całościową, spójną koncepcję treści rozporządzenia wraz z załącznikami, a także wobec braku jakiegokolwiek odniesienia się Ministra Zdrowia do tej propozycji, Rada przedstawia stanowisko o potrzebie nadania projektowi brzmienia zgodnego z opinią wyrażoną przez Radę w dniu 26 lipca 2023 r.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła się jednocześnie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o odniesienie się przez Ministra Zdrowia do stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 r. do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych.

W lipcu br., po pozyskaniu opinii szeregu ekspertów oraz organów pomocniczych, Krajowa Rada zgłosiła Ministrowi Zdrowia propozycje licznych zmian i uzupełnień do projektu.

  • Rada nie tylko zwracała uwagę na konieczność wprowadzenia korekt do tekstu projektu przedstawionego przez Ministra Zdrowia, ale także w wielu elementach zaproponowała poszerzenie tekstu projektu i ujęcie w nim dodatkowych przepisów, pozostających w zakresie delegacji ustawowej, a niezbędnych dla prawidłowego i adekwatnego do aktualnych wyzwań funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych – wszystkich istotnych ich typów.
  • W ocenie Rady niezbędne jest uzupełnienie rozporządzenia o odrębnie określone standardy dla laboratoriów wykonujących czynności laboratoryjnej toksykologii medycznej.
  • Rada wskazała również, że funkcjonowanie jednostek zajmujących się immunologią transfuzjologiczną jest kompleksowo regulowane przepisami o publicznej służbie krwi i powiązanymi aktami wykonawczymi. Stosowanie standardów wprowadzanych opiniowanym rozporządzeniem do laboratoriów zajmujących się immunologią transfuzjologiczną powinno mieć wyłącznie znaczenie pomocnicze, w zakresie w jakim standardy te wprowadzają rozwiązania nieuregulowane w przepisach odrębnych.
  • W ocenie Rady skala zmian wprowadzanych w standardach określanych projektowanym rozporządzeniem, w tym związanych z modyfikacją systemów informatycznych, wymaga odpowiedniego odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia.

Stanowisko z dnia 17 listopada 2023 do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych (MZ 1557)

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 listopada 2023 roku - wniosek o odniesienie się przez Ministra Zdrowia do stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 r. do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 roku do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

Załącznik nr 1 do stanowiska z dnia 26 lipca 2023

Załącznik nr 2 do stanowiska z dnia 26 lipca 2023

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies