INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Stanowiska KRDL z dnia 6 listopada 2023 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 lis 2023

6 listopada 2023 roku, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowiska dotyczące projektów następujących rozporządzeń:

1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (MZ 1530).

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacje personelu (MZ 1558).

W przedstawionych dokumentach KRDL wskazuje m.in. na poszerzenie kompetencji Diagnostów Laboratoryjnych - specjalistów Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej w zakresie kwalifikacji Dawców, wskazując na wysokie kwalifikacje tej grupy, a także potrzebę i możliwość wykorzystania kompetencji Diagnostów Laboratoryjnych m.in. terenowych oddziałów RCKiK i akcji wyjazdowych.

Ponadto Krajowa Rada wskazuje na oczywiste błędy formalne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacje personelu, a także szereg obszarów, które nie zostały należycie ujęte w projektowanym akcie prawnym, takich jak lokalizacja laboratoriów przyszpitalnych, wymagania dotyczące systemu informatycznego dla małych podmiotów laboratoryjnych lub braki rozwiązań, które godzą w interes pacjentów. Krajowa Rada zauważa także zignorowanie ze strony Ministerstwa Zdrowia części przekazanych uwag przez KRDL w lipcu bieżącego roku.

Zapraszamy do lektury przedstawionych stanowisk.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies