Komunikat dotyczący naboru w projekcie UE realizowanym przez KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

18 paź 2023

KOMUNIKAT

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopackiej 4, 03-428 Warszawa, NIP 1132394634, REGON 015297876, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. poz. 2280) reprezentowana przez Monikę Pintal-Ślimak Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych informuje, iż zapisy diagnostów laboratoryjnych do udziału w Projekcie pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, przyjmowane będą do dnia 15 listopada 2023 r. (środa).

Jednocześnie Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informuje, że indywidualne zapisy Uczestników Projektu na poszczególne moduły Kursów stacjonarnych: BIOCHEMIA, MIKROBIOLOGIA, HEMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA, IMMUNOLOGIA, CYTOLOGIA oraz PRAWO w ramach realizacji ww. Projektu przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2023 r. (czwartek).Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies