OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Wniosek o Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego. - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

10 lip 2023

Aby złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL) należy przesłać następujące dokumenty:
Aby złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL) należy przesłać następujące dokumenty:

Całość procedury i wzory dokumentów dostępne w zakładce Praca zawodowa - Dokumenty

  • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu
  • Rotę ślubowania (jedną z dwóch wersji do wyboru)
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o szkolnictwie wyższym, które potwierdza ukończenie studiów oraz uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, jednak będziemy oczekiwali dosłania oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii dyplomu po jego uzyskaniu z uczelni.
  • Kserokopię dyplomu specjalizacji lub uzyskanych stopni/tytułów naukowych (jeżeli dotyczy)
  • Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy (nie zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku)
  • Lekarze do wniosku dołączają kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza
  • Absolwenci innych kierunków studiów: z tytułem zawodowym magistra biologii lub farmacji; z tytułem zawodowym magistra/magistra inżyniera: chemii lub biotechnologii; z tytułem zawodowym lekarza weterynarii oraz lekarza nie posiadających specjalizacji wymienionej w ustawie o medycynie laboratoryjnej do wniosku dołączają świadectwo ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2680).
  • Potwierdzenie wpłaty 200 zł na działalność statutową KIDL (za rozpatrzenie wniosku o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego) na numer konta bankowego: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692

Kopie przekazywanych dokumentów muszą być poświadczone notarialnie.

Dokumenty wydane wnioskodawcy w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, będą przyjmowane jako uzupełnienie wniosku o wpis na listę diagnostów. Załączniki w formie elektronicznej można przesyłać na adres: diagnosci2@kidl.org.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie EPUAP pod adresem /KIDL/kancelaria”

Aby wniiosek został rozpatrzony, należy go złożyć z kompletem dokumentów co najmniej 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem Prezydium KRDL. Najbliższe posiedzenia odbędą się 11 i 25 lipca.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies