OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Rozporządzenie o uzyskiwania tytułu specjalisty - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

29 cze 2023

W dniu 29 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1221). Dokument wcześniej poddano konsultacjom publicznym.

Głównym celem projektowanego rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie zagadnień związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej oraz wydaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez osobę wykonującą zawód diagnosty laboratoryjnego.

Część uwag i rekomendacji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostało uwzględnionych. W trakcie konsultacji resort zdrowia przychylił się do głosów środowiska, by z listy 13 specjalizacji nie wykreślać dziedzin: epidemiologia oraz zdrowie publiczne.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych oraz KZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych wnioskowali również o dopisanie embriologii klinicznej, jednak uwaga została odrzucona i na liście pozostanie wciąż 13 dziedzin.

Rada zaproponowała zmianę wartości punktowych przyznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji za staż pracy, gdyż praktyczne doświadczenie zawodowe i płynącą z niego wiedza odgrywa ważną rolę w zawodzie diagnosty – w ocenie Rady wartości punktowe powinny dawać szansę na dostęp do kształcenia specjalizacyjnego także odpowiednio doświadczonym zawodowo diagnostom laboratoryjnym, którzy nie zawsze są aktywni naukowo czy publikacyjnie. Ministerstwo częściowo podzieliło tę uwagę KRDL, zwiększając liczbę punktów za staż pracy.

Kwestia przyznawania punktów w postępowaniu konkursowym diagnostom laboratoryjnym, którzy wykazują się dorobkiem publikacyjnym była tematem bardzo żywo dyskutowanym w naszym środowisku.

Diagności legitymujący się dorobkiem publikacyjnym to bardzo ważna grupa dla rozwoju naszej dziedziny nauki, wspierająca dalszy rozwój medycyny laboratoryjnej. Jednak brak limitu punktów możliwych do uzyskania za publikacje naukowe mógłby prowadzić do zachwiania proporcji w trakcie naborów na specjalizację, pomiędzy osobami legitymującymi się wyłącznie dużym doświadczeniem praktycznym, ale nieprowadzącymi działalności naukowej, a pracownikami naukowymi z bogatym dorobkiem publikacyjnym, wynikającym także z obowiązującego ich systemu ewaluacji działalności naukowej.

Intencją Rady przyjęcia limitów punktów za punkty za publikacje było odpowiednie wyważenie szans obydwu grup na dostęp do kształcenia specjalizacyjnego. Ministerstwo częściowo podzieliło tę uwagę KRDL.

Rozporządzenie to określa m.in. wzór dyplomu specjalisty co jest o tyle istotne, że likwiduje to przeszkodę, która w ocenie Centrum Egzaminów Medycznych uniemożliwiała w ostatnim czasie wydawanie dyplomów specjalisty.

Treść rozporządzenia

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies