OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

SKŁADKA CZŁONKOWSKA - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

29 cze 2023

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej i jej podwyższeniu do 40 zł miesięcznie. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r.
Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej i jej podwyższeniu do 40 zł miesięcznie. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Informujemy, że przedmiotowa uchwała stanowi wypełnienie zobowiązania VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, który odbył się 15-16 grudnia w Warszawie i została przyjęta większością głosów przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Decyzja o podwyższeniu składki do 40 zł miesięcznie była wynikiem dyskusji, która odbyła podczas posiedzenia KRDL. Izba nie może pełnić swoich ustawowych funkcji, do których została powołana, przy dotychczasowych wpływach ze składek, a składki stanowią podstawę funkcjonowania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i gwarancję sprawowania należytego nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ze względu na rosnące koszty bieżącego funkcjonowania naszej Izby, obsługi administracyjnej, utrzymania hotelu, a także koszty związane z wdrożeniem nowego systemu bazodanowego obejmującego rejestr diagnostów laboratoryjnych i ewidencję medycznych laboratoriów diagnostycznych, podjęto decyzję o podwyższeniu składki do 40 zł miesięcznie.

Dodatkowo podniesienie składki umożliwi podjęcie dodatkowych inicjatyw np. w zakresie dedykowanej diagnostom oferty ubezpieczenia, wypracowania zniżek do miejsc kultury (teatru, muzeum) w ramach programu „Diagnosta po godzinach”, czy zwiększenia funduszu socjalnego, wyprawki dla dziecka diagnosty, a także programów dostępu do biblioteki on-line, czy konsultacji psychologicznych dla diagnostów.

Podkreślenia wymaga fakt, że składka dla diagnostów laboratoryjnych nie była waloryzowana od 2008 roku i pozostaje nadal na jednym z najniższych poziomów spośród składek obowiązujących w innych samorządach zawodów medycznych. Dla porównania, wysokość składek członkowskich dla lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 120 zł (zróżnicowanie między rezydentami a specjalistami), dla kierowników aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, działów farmacji szpitalnej oraz kierowników hurtowni 70 zł, dla farmaceutów ok. 40 zł (zróżnicowana regionalnie), dla fizjoterapeutów od 1 sierpnia 2023 r. 45 zł, dla pielęgniarek i położnych 52,24 zł miesięcznie.

Jednocześnie przypominamy, że warunki ubiegania się o zawieszenie, zmniejszenie lub umorzenie zaległości składkowych określa uchwała nr 53/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r. oraz uchwała nr 98/IV/2017 KRDL z dnia 25 maja 2017 roku. Numer indywidualnego subkonta do płatności składek członkowskich można uzyskać pod adresem: skladki@kidl.org.pl.

📑 Uchwała nr 53/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r.

📑 Uchwała nr 98/IV/2017 KRDL z dnia 25 maja 2017 r.

📑 Uchwała nr 81/VI/2023 KRDL z dnia 18 maja 2023 r.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies