KOMUNIKAT SEKRETARZA I SKARBNIKA KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 cze 2023

Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,

w związku z nałożeniem przez ustawodawcę na diagnostów laboratoryjnych już wpisanych na listę diagnostów laboratoryjnych obowiązku ponownego przedstawienia danych wymaganych do wpisu do rejestru diagnostów laboratoryjnych – przypominamy, że ustawodawca wymaga, aby dane te zostały przekazane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 10 czerwca 2023 r. Jednocześnie informujemy, że stan zaawansowania prac projektowych oraz odbiorczych nowego sytemu informatycznego, który zastaliśmy po objęciu swoich funkcji w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych – nie pozwalał na automatyzację procesu przyjmowania tych danych. Sfinalizowanie prac nad systemem informatycznym stało się tym samym jednym z najpilniejszych zadań podjętych przez Biuro KIDL pod nadzorem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Dzięki znacznemu wysiłkowi po stronie Biura KIDL oraz wykonawcy systemu, system jest już obecnie na etapie wdrożenia i podstawowej implementacji w tygodniu 05-09.06.2023 r. który odbędzie się w nowym narzędziu kontaktu z KDIL tj. Portalu Diagnosty.

W związku z tym informujemy, że weryfikacja przez Biuro KIDL realizacji przez członków Izby ustawowego obowiązku, w tym weryfikacja kompletności przekazanych danych prowadzona będzie w czerwcu i lipcu 2023. W kolejnych tygodniach mogą być kierowane do poszczególnych osób wezwania do uzupełnienia wymaganych danych. Zakładamy, że każdy diagnosta laboratoryjny w odpowiedzialny sposób podejdzie do realizacji ustawowego obowiązku. Gdyby ktoś jednak temu obowiązkowi uchybił, to Rada realizować będzie swoje zadania w zakresie przewidzianych przepisami prawa konsekwencji niedopełnienia przez diagnostę obowiązku polegających na utracie przez takiego diagnostę prawa wykonywania zawodu dopiero po uzyskaniu wiarygodnych danych na ten temat, co możliwe będzie dopiero po pełnym wdrożeniu systemu informatycznego.Mateusz Chmielarz
Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji
m.chmielarz@kidl.org.pl

Konrad Grzeszczak
Skarbnik Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji
k.grzeszczak@kidl.org.pl

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies