OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

31 maj 2023

W najbliższych dniach na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych udostępnione zostanie narzędzie teleinformatyczne, przeznaczone do aktualizacji danych przez Diagnostów Laboratoryjnych. PROSIMY O ŚLEDZENIE MEDIÓW IZBY!

Aktualizacja danych wynika z realizacji obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw. z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. 2022 poz. 2280).

W ramach niniejszego artykułu będą to następujące informacje:

 1. Data i numer wpisu na listę Diagnostów;
 2. Dane diagnosty laboratoryjnego:
  - imię (imiona) i nazwisko, 
  - PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku jego braku – datę i miejsce urodzenia, cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość
  - obywatelstwo (obywatelstwa), 
  - adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada, 
  - numer dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego”, 
  - informację o posiadanej specjalizacji lub rozpoczętym kształceniu specjalizacyjnym; 
  
 3. Datę rozpoczęcia aktualnego zatrudnienia, stanowisko oraz miejsce wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej
 4. informację o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego

POWYŻSZY WPIS TAKŻE ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY I OPATRZONY W LINK PO UDOSTĘPNIENIU NARZĘDZIA DO AKTUALIZACJI DANYCH

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies