INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Gratulacje dla dr. hab. Grażyny Gromadzkiej - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

5 kwi 2023

Serdeczne gratulacje dla dr. hab. Grażyny Gromadzkiej, która 4 stycznia z rąk Prezydenta RP odebrała nominację profesorską w dyscyplinie nauki medyczne.

Profesor Grażyna Gromadzka w 2012 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Czynniki warunkujące efekt fenotypowy mutacji genu ATP7B kodującego adenozynotrójfosfatazę 7 uzyskała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie stopień naukowy doktor habilitowanej nauk medycznych (dyscyplina: biologia medyczna).

W latach 2019-2020 pełniła funkcję dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies