OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

II posiedzenie KRDL - KOMISJE - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

27 lut 2023

W dniach 23-24.02.2023 r. odbyło się II Posiedzenie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji. Członkowie Rady podjęli szereg uchwał m. in.:

w sprawie powołania Komisji nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat oraz przeszkolenie osoby, która po ukończeniu studiów na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna nie złożyła w okresie 5 lat od ukończenia studiów wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Komisję powołano w składzie:

1) Maciej Borowiec,

2) Dorota Kamińska,

3) Anna Piłat,

4) Anna Ptak,

5) Kinga Rośniak-Bąk,

6) Elżbieta Stefaniuk,

7) Grażyna Sygitowicz,

8)Katarzyna Tarnowska,

9) Ryszard Tomasiuk,

10) Renata Halak.

w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w składzie:

1) Piotr Brzyśkiewicz,

2) Dariusz Duma,

3) Bernadetta Jakubowicz,

4) Anna Lipnicka,

5) Aldona Wierzbicka-Rucińska.

w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podejmowania uchwał w sprawach dokonywania wpisów oraz wykreśleń medycznych laboratoriów diagnostycznych z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych - w sprawie powołania Redaktora Naczelnego oraz członków zespołu redakcyjnego gazety „Diagnosta Laboratoryjny”. KRDL powołało Panią Annę Grudniewską na Redaktora Naczelnego gazety „Diagnosta Laboratoryjny”. W skład zespołu redakcyjnego gazety weszli:

1) Joanna Bierła,

2) Marta Budzińska,

3) Agnieszka Gierszon,

4) Maciej Janiak,

5) Kinga Lis,

6) Grażyna Misiak.

w sprawie powołania Komisji do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej w składzie:

1) Karolina Biernot-Pamuła,

2) Agnieszka Gierszon,

3) Magdalena Kościelniak-Ziemniak,

4) Iwona Kowalczyk,

5) Renata Krygier,

6) Wojciech Markiewicz,

7) Dawid Radziszewski.

w sprawie powołania Komisji do spraw parazytologii medycznej w składzie:

1) Michał Bartosik,

2) Anna Kłyś,

3) Przemysław Kołodziej,

4) Danuta Kosik-Bogacka,

5) Joanna Matowicka-Karna,

6) Agnieszka Pawełczyk,

7) Beata Szostakowska,

8)Roland Wesołowski,

9) Hanna Maria Żarnowska-Prym

10) Beata Żelazowska-Rutkowska

w sprawie powołania w sprawie powołania Komisji Socjalnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w składzie:

1) Dariusz Duma,

2) Anna Grudniewska,

3) Guzik Liliana,

4) Sylwester Łużny,

5) Renata Mond-Paszek.

w sprawie powołania Zespołu do spraw potwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych diagnosty laboratoryjnego w składzie: 1) Ewa Balcerczak,

2) Iwona Bil-Lula,

3) Marzenna Gruszka,

4) Kinga Lis,

5) Bogdan Solnica,

6) Grażyna Sygitowicz,

7) Beata Żelazowska-Rutkowska.

w sprawie powołania Zespołu do spraw genetyki medycznej w składzie:

1) Angelika Aplas,

2) Ewa Balcerczak,

3) Edyta Borkowska,

4) Szymon Kierat,

5) Paweł Leszczyński,

6) Łukasz Łaczmański,

7) Adam Pudełko,

8)Magdalena Rutkowska-Zapała,

9) Bogusław Tymoniuk,

10) Katarzyna Ziółkowska.

w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej w składzie:

1) Iwona Bil-Lula,

2) Olga Ciepiela,

3) Justyna Marynowska,

4) Dawid Radziszewski,

5) Beata Szkolnicka,

6) Aldona Wierzbicka-Rucińska,

7) Daniel Woliński,

8)Agnieszka Woźniak-Kosek,

9) Beata Zarzycka,

10) Renata Łabuda.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania rekomendacji POCT w składzie:

1) Tomasz Anyszek,

2) Justyna Marynowska,

3) Marcin Sawicki,

4) Katarzyna Szwabe,

5) Alicja Utracka,

6) Arkadiusz Wnuk,

7) Katarzyna Ziółkowska.

w sprawie powołania Zespołu do spraw legislacyjnych w składzie:

1) Tomasz Anyszek,

2) Karolina Bukowska-Straková,

3) Agnieszka Gierszon,

4) Justyna Marynowska,

5) Renata Mond-Paszek,

6) Jacek Pulit,

7) Szymon Walter de Walthoffen.

w sprawie wyznaczenia Pani Moniki Pintal-Ślimak na przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do 16 przedstawicieli rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Członkowie Rady omówili także sprawy bieżące, w tym aktualny stan realizacji projektu EU REACT-EU, wnioski o patronat KIDL, a także stanowiska w sprawie:

  • podjęcia przez Ministra Zdrowia prac nad projektem rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych;

  • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z dnia 6 grudnia 2022 r.

  • w sprawie projektu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies