OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Refundacja kosztów VI KZDL 15-16.12.2022 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

23 sty 2023

WAŻNE INFORMACJE DLA DELEGATÓW VI KZDL.

Szanowni Państwo,

jeśli jeszcze ktoś z Państwa chciałby uzyskać refundacje kosztów dojazdu za grudniowy (15-16.12.2022 r.) Zjazd VI KZDL (a jeszcze tego nie zrobił) powinien złożyć poniższe dokumenty do 31 stycznia 2023 r.

Prosimy o przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub elektronicznie podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (NIE e-PUAP lub profil zaufany).

Po 31 stycznia 2023 r. nie będą już rozpatrywane wnioski o zwrot kosztów dojazdu.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. dokumentami niezbędnymi do rozliczenia przejazdu samochodem prywatnym są: oświadczenie o poniesionych kosztach oraz dołączony do oświadczenia wniosek o rozliczenie kosztów przejazdu samochodem prywatnym.

  2. rozliczenie podróży pociągiem lub innym środkiem transportu publicznego następuje na podstawie złożonego oświadczenia o poniesionych kosztach, do którego należy dołączyć bilety.

Bardzo prosimy osoby, które złożyły tylko wniosek o rozliczenie kosztów przejazdu samochodem prywatnym lub same bilety PKP o przysłanie oświadczenia o poniesionych kosztach. Jednocześnie informujemy, że rozliczeń dokonujemy na podstawie oryginałów dokumentów przysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dokumentów przesłanych elektronicznie podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie e-PUAP lub profil zaufany). Dokumenty w formie skanów nie będą akceptowane.

OŚWIADCZENIE

WNIOSEK

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies