OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

UDOSTĘPNILIŚMY PORTAL - APLIKACJĘ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO. DZIĘKI NIEJ KAŻDY DIAGNOSTA DOKONA AKTUALIZACJI SWOICH DANYCH.

PROSIMY SPRAWDZIĆ AKTUALNOŚCI, A NASTĘPNIE PRZEJŚĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI DO PORTALU.

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


AKTUALIZACJA LABORATORIÓW WG WZORÓW NA STRONIE WPISNA LISTĘ [LINK]

Rozliczenie punktów edukacyjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

22 gru 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że 31 grudnia 2022 roku upływa termin 5-letniego okresu rozliczeniowego dla diagnostów laboratoryjnych, którzy rozpoczęli szkolenie ciągłe 1 stycznia 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych.

Osoby, które uzyskały wymaganą liczbę 100 punktów edukacyjnych powinny przesłać do biura KIDL dokumenty:

• Oryginał karty ciągłego szkolenia

• Kserokopie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach.

Osoby, które z różnych powodów nie uzyskały punktów edukacyjnych mogą złożyć odpowiednio umotywowany wniosek o przedłużenie okresu rozliczeniowego do Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony maksymalnie o 24 miesiące. Zarówno karty ciągłego szkolenia, jak również wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego przyjmujemy do 31 marca 2023 roku.

Z uwagi na dużą liczbę składanych dokumentów informujemy, że są one rozpatrywane sukcesywnie w kolejności ich przesłania do Biura KIDL.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisu na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Tematy szkoleń obejmują następujące dziedziny:

SEROLOGIA, BIOCHEMIA, MIKROBIOLOGIA, HEMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA, IMMUNOLOGIA, CYTOLOGIA, PRAWO.

Szkolenia realizowane są w formie hybrydowej i obejmują: • 32 godziny dydaktyczne on-line, • 24 godziny dydaktyczne szkoleń stacjonarnych.

Zapewniamy:

• Profesjonalną kadrę,

• Możliwość uzyskania punktów edukacyjnych po ukończeniu pełnego szkolenia,

• Zwrot kosztów dojazdów,

• Profesjonalne podręczniki dla każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych,

• Spotkania z kadrą on-line.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies