OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Od pomysłu do projektu - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

23 lis 2022

W związku z ogromnym wzrostem zachorowań na choroby zakaźne pojawiła się pilna potrzeba wzmocnienia kompetencji kadr medycznych w zakresie prawidłowego diagnozowania oraz postępowania z pacjentami w trakcie oraz po chorobie zakaźnej.

Oczekiwania kadr medycznych, oprócz stworzenia bezpiecznych i właściwych warunków w miejscu pracy, obejmują także możliwość uzyskania od kompetentnych podmiotów wiedzy/procedur/standardów w zakresie właściwego postępowania na polu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym oraz sanitarno-epidemiologicznym, w tym niezbędnych z punktu widzenia diagnostyki chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19 oraz walki z przebiegiem i skutkami epidemii.

Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych, liczący zaledwie 17,5 tysiąca osób, w 2021 roku został zaproszony przez Ministerstwo Zdrowia do skorzystania ze środków Unii Europejskiej na podniesienie kwalifikacji diagnostów laboratoryjnych. W okresie wakacyjnym ubiegłego roku zespół ekspertów analizował możliwości i potrzeby grupy zawodowej i jako pierwszy z zaproszonych do współpracy samorządów zawodowych złożył kompletną fiszkę o pozyskanie środków na szkolenia dla swoich członków.

Droga od złożenia fiszki do rozpoczęcia działań projektowych trwała ponad rok i obfitowała w wiele spotkań, zmian, burzliwych dyskusji, ważnych decyzji i doprecyzowywania możliwości pozyskania tak dużych środków by zaspokoić chociaż część potrzeb szkoleniowych diagnostów laboratoryjnych, a jednocześnie przeszkolić ich w tematyce niezbędnej do dalszego rozwoju zawodowego.

Po otrzymaniu, na początku czerwca 2022, Decyzji o dofinansowaniu projektu pt: „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, o numerze: POWR.07.01.00-00-0002/22, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych rozpoczęła realizację ww. projektu w partnerstwie z Liderem projektu – Ministrem właściwy ds. zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych oraz Partnerem projektu – Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Projekt otrzymał 100% dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, a jego wartość to aż 30 milionów złotych.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies