BEZPŁANE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

KOMUNIKAT - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

24 cze 2022

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, o tym, że aktualnie procedowana ustawa o medycynie laboratoryjnej w całości nie powinna zostać uchwalona, ponieważ obecnie obowiązująca ustawa o diagnostyce laboratoryjnej (z 2001 r.) jest dużo korzystniejsza dla diagnostów laboratoryjnych, przedstawiamy poniżej porównanie rozwiązań z obu aktów prawnych akcentując ich merytoryczną treść. Pojawiające się informacje są działaniami na szkodę diagnostów laboratoryjnych, są nieprawdziwe i celowo wprowadzają środowisko w błąd.

Informujemy, że członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych uczestniczyli w opracowaniu uwag do projektu, które zostały przesłane do resortu zdrowia i w zdecydowanej większości zostały uwzględnione w nowoopracowanym akcie prawnym.

W gronie osób, które pracowały nad nową ustawą o medycynie laboratoryjnej byli przedstawiciele różnych środowisk, które reprezentują diagnostów laboratoryjnych, w tym związki zawodowe. Niektóre rozwiązania wzbudzają niepokój diagnostów (np. okres przejściowy dla obecnie obowiązujących przepisów dotyczących dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego), ale czy z tego powodu ustawa powinna w całości trafić do kosza?

Jednak warto podkreślić, że niezależnie od długości okresu przejściowego zawartego w ustawie o medycynie laboratoryjnej, w przypadku pozostawienia dotychczas obowiązującej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, przepisy o szerokim dostępie do zawodu, w tym poprzez odbycie kształcenia podyplomowego, dalej będą obowiązywały przez czas nieokreślony.

W sytuacji wstrzymania dalszego procedowania ustawy o medycynie laboratoryjnej i w konsekwencji braku wprowadzenia rozwiązań długo oczekiwanych przez diagnostów laboratoryjnych, o których mowa w poniższej tabeli (np. bezpłatnych specjalizacji, płatnych urlopów szkoleniowych, praktyk prywatnych) odpowiedzialne będą tylko i wyłącznie osoby szerzące dezinformację.

Warto dodać, że dotychczas obowiązująca ustawa została uchwalona w 2001 roku. Prace nad nową trwają od 10 lat. W 2016 roku opracowana ustawa nie została wprowadzona pod obrady Sejmu. Tym samym nadal obowiązuje archaiczny akt prawny, który nadal dyskryminuje grupę zawodową diagnostów wobec innych zawodów medycznych.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies