Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

2 sie 2021

11 września br. odbędzie się protest pracowników ochrony zdrowia. Taką decyzję podjął powołany dziś Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia.
11 września br. odbędzie się protest pracowników ochrony zdrowia. Taką decyzję podjął powołany dziś Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia.

Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i samorządów medycznych. Zapadła decyzja o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, zaplanowano również na 11 września pracowników ochrony zdrowia.

Diagności laboratoryjni, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci alarmowali, że pracodawcy nie chcą przyznawać im ustawowych podwyżek.

Podczas konferencji zaprezentowano pięć głównych postulatów zawiązanego Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego:

  1. Znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7 proc., a 8 proc. PKB.

  2. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej.

  3. Zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń.

  4. Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów, ponieważ “Polska jest krajem UE, a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej”.

  5. Zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Dziś powołany Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia domaga się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Potrzebny jest dialog – mówiła podczas konferencji prasowej wiceprezes KRDL Matylda Kłudkowska.

W skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowy weszli:

z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP

z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula- Kubat – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii Ewa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF

z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR

z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT

ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP

z Naczelnej Izby Lekarskiej: Artur Drobniak – Wiceprezes NRL Michał Bulsa – członek Prezydium NRL

z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP

z Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Maciej Krawczyk – Prezes KRF Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF

z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych: Alina Niewiadomska – Prezes KRDL Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL

z Naczelnej Izby Aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies