KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

  • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Pilne!!! Nabór na szkolenia uprawniające do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

16 kwi 2021

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.04.2021 r.

Szkolenie, którego program został opracowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, składa się z dwóch części:

I. Część teoretyczna w formie e-learningu

W tej części szkolenia omówione zostaną zarówno kwestie medyczne (m.in. wskazania i przeciwwskazania do szczepień, wstępny wywiad), jak i kwestie techniczne, związane z systemem e-rejestracji i e-skierowań. Kilkugodzinny wykład zakończy się testem. Pozytywne zaliczenie testu jest warunkiem do odbycia drugiej, praktycznej części szkolenia.

II. Część praktyczna w centrum symulacji uczelni medycznej

Ta część obejmuje naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia i będzie realizowana w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarskim. Ona także kończy się zaliczeniem.

Warunkiem uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania szczepień jest pozytywne zaliczenie obu części.

UWAGA: Za przebieg szkolenia i wsparcie techniczne uczestników odpowiada CMKP, które będzie kontaktowało się ze wszystkimi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa.

Rejestracja

Wszystkie osoby, które wyraziły już wstępną chęć uczestnictwa w kursach, po ukończeniu których będą mogły otrzymać uprawnienia do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19, a także wszyscy diagności, którzy chcą takie szczepienia w przyszłości wykonywać, proszeni są o pilne potwierdzenie swojego udziału, poprzez wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jest wymagane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Formularz oświadczenia zgody oraz klauzulę Informacyjną (do pobrania Zgoda_RODO) należy wydrukować, odręcznie podpisać, zeskanować oraz odesłać w formie czytelnej na adres a.zajac@kidl.org.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych albo z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej w ramach ePUAP.

Ważne: Warunkiem rejestracji na szkolenie jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies