OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Pilne!!! Nabór na szkolenia uprawniające do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

26 kwi 2021

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.04.2021 r.

Szkolenie, którego program został opracowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, składa się z dwóch części:

I. Część teoretyczna w formie e-learningu

W tej części szkolenia omówione zostaną zarówno kwestie medyczne (m.in. wskazania i przeciwwskazania do szczepień, wstępny wywiad), jak i kwestie techniczne, związane z systemem e-rejestracji i e-skierowań. Kilkugodzinny wykład zakończy się testem. Pozytywne zaliczenie testu jest warunkiem do odbycia drugiej, praktycznej części szkolenia.

II. Część praktyczna w centrum symulacji uczelni medycznej

Ta część obejmuje naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia i będzie realizowana w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarskim. Ona także kończy się zaliczeniem.

Warunkiem uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania szczepień jest pozytywne zaliczenie obu części.

UWAGA: Za przebieg szkolenia i wsparcie techniczne uczestników odpowiada CMKP, które będzie kontaktowało się ze wszystkimi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa.

Rejestracja

Wszystkie osoby, które wyraziły już wstępną chęć uczestnictwa w kursach, po ukończeniu których będą mogły otrzymać uprawnienia do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19, a także wszyscy diagności, którzy chcą takie szczepienia w przyszłości wykonywać, proszeni są o pilne potwierdzenie swojego udziału, poprzez wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jest wymagane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Formularz oświadczenia zgody oraz klauzulę Informacyjną (do pobrania Zgoda_RODO) należy wydrukować, odręcznie podpisać, zeskanować oraz odesłać w formie czytelnej na adres o.olszewski@kidl.org.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych albo z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej w ramach ePUAP.

Ważne: Warunkiem rejestracji na szkolenie jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies