BEZPŁANE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

Wypłata dodatków - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

13 sty 2021

Wiemy ilu diagnostom laboratoryjnym został przyznany dodatek „covid-owy” i jakie środki przekazał NFZ na ten cel.

W połowie grudnia u.br. Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska zwróciła się do NFZ z pytaniem o liczbę zgłoszonych przez świadczeniodawców diagnostów laboratoryjnych uprawnionych do pobrania dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 1.11.2020 r,. zmieniającym polecenie z dnia 4.09.2020 r., zmienione poleceniem z dnia 30.09.2020 r. W odpowiedzi, która właśnie nadeszła p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak poinformował, że jak do tej pory dodatki zostały przyznane 1731 diagnostom laboratoryjnym, ale nadal trwa weryfikacja kolejnych. Jednocześnie przekazał informację, że przekazano łącznie 13 220 251,07 PLN a „wartość środków finansowych, które zostały przekazane przez OW NFZ obejmuje środki przekazane uprawnionym podmiotom, które zawarły umowy z NFZ o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV, dla wszystkich zgłoszonych stanowisk, w tym diagnostów laboratoryjnych”.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies