BEZPŁANE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

Informacja dotycząca dodatków do wynagrodzeń dla diagnostów laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

5 lis 2020

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATÓW DO WYNAGRODZEŃ DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII COVID-19

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla diagnostów laboratoryjnych dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zmiany-w-dodatku-covidowym-dla-medykow-jest-wyzszy-i-dostanie-go-dodatkowy-personel,7840.html

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz treścią polecenia Ministra Zdrowia wydanego Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, od dnia 1 listopada 2020 roku dodatki do wynagrodzeń w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 mają otrzymywać m. in. diagności laboratoryjni, którzy wykonują czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia spełniających łącznie następujące kryteria:

1.       Z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2;

2.       Znajdują się na liście tzw. laboratoriów „covid-owych”, która jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid;

3.       Zostały wpisane do wykazu prowadzonego przez dyrektorów oddziałów NFZ wspólnie z właściwymi wojewodami, który dostępny jest pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykazy-placowek-udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje diagnostom laboratoryjnym zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną

Dodatek wynosi 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies