Przemówienie Senatora Janusza Pęcherza - odniesienie do stanowiska KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

27 paź 2020

Podczas 17 posiedzenia Senatu Pan Senator Janusza Pęcherz odniósł się do pisma i stanowiska Izby.

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/przebieg,550,1,przemowienia.html

Pan Senator w swojej mowie podniósł, iż: „Powinniśmy poważnie przeanalizować kolejny raz poprawki odrzucone przez większość sejmową, a w większości przyjęte przez senacką Komisję Zdrowia, ale także zwrócić uwagę na wszystkie zastrzeżenia i wnioski zgłoszone (ale nieuwzględnione) m.in. przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, Związek Powiatów Polskich czy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (…) Podobnie stało się także w przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, wskazującą, że samorządy medyczne nie posiadają w swoich bazach danych informacji – i nie są uprawnione do ich zbierania – niezbędnych do oceny, czy dana osoba spełnia kryteria ustawowe umożliwiające skierowanie jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wymieniony samorząd medyczny jednoznacznie negatywnie ocenia rozwiązanie, że osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewody będzie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy, załączając racjonalne uzasadnienie swojego stanowiska. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wskazuje także, że w art. 19 (obecnie art. 23 procedowanej w Senacie ustawy) pominięto grupę zawodową diagnostów laboratoryjnych – która zdaniem izby stanowi kluczowe ogniwo w procesie wykrywania wirusa SARS-CoV-2 – co dzieje się ciągle w kolejnych rozwiązaniach prawnych.”

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies