INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Raport "Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia” - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

28 sie 2019

W Warszawie zaprezentowano raport „Value based healthcare". W konferencji udział wzięła wiceprezes KRDL dr Elżbieta Rabsztyn.

Współczesna medycyna stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wdrożenie modelu Value Based Healthcare. By przebiegało ono jak najefektywniej, niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy systemu. Ta myśl przewodnia towarzyszyła tworzeniu raportu „Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia”. Opracowanie to jest wynikiem działań jakie prowadziły Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytut Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w obszarze wdrożenia jakości w ochronie zdrowia.

Raport zawiera analizę sytuacji wyjściowej, w tym wyzwań stojących przed służbą zdrowia, będących wynikiem starzenia się społeczeństwa i wzrostu częstotliwości występowania chorób przewlekłych. Ich wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest niebagatelny. Według raportu 2019 Global health care outlook przygotowanego przez Deloitte wydatki na opiekę zdrowotną będą dynamicznie rosły w nadchodzących latach. Zakłada się, że w najbliższej perspektywie (2017-2022) to tempo wyniesie 5,4% rocznie, dzięki czemu nakłady na ten sektor osiągną pułap 10 bln USD globalnie. W przygotowanym opracowaniu nt. VBHC znajdują się przykłady najlepszych praktyk krajów, które dzięki wdrożeniu tego modelu dobrze zarządzają zarówno kosztami jak i osiągają wysokie efekty leczenia. W raporcie znalazły się także rekomendacje działań, których powodzenie jest uwarunkowane współpracą między podmiotami zajmującymi się innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami ochrony zdrowia zarówno od strony technicznej, stricte medycznej, jak i systemowej.

  • Ostatnie lata przyniosły niewyobrażalne postępy w medycynie. Choroby dotychczas uważane za nieuleczalne, w których żadne leczenie systemowe nie przynosiło widocznej poprawy, stały się chorobami przewlekłymi. To oznacza, że są one kontrolowane, a pacjent wraca do normalnego życia. Jakość życia tych pacjentów poprawiła się radykalnie. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań zachęcających do większej konkurencyjności o jakość – czyli ochrony zdrowia nakierowanej na wartość – mówi profesor Jan Walewski z COI, pod którego redakcją naukową powstawał raport.

Raport powstał przy współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, pod redakcją naukową profesor dr hab. Eweliny Nojszewskiej, SGH i profesora dr hab. Jana Walewskiego COI. Współautorami raportu są: prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, dr hab. Marcin Czech, dr Beata Jagielska, dr hab. Arkadiusz Karwacki, dr Iga Lipska, prof. dr hab. Andrzej Marszałek, prof. dr, dr Iwona Skrzekowska-Baran, dr Agnieszka Sznyk oraz Adam Twarowski. Partnerami raportu są firmy Amgen, Bayer, Medtronic i Philips. Patronat nad raportem objęła Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”. Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj: https://innowo.org/userfiles/publikacje/Raport_otwarcia_VBHC.pdf

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies