Informacja w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 70 rok życia

Szanowni Państwo Diagności Laboratoryjni,

z przyjemnością informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w podziękowaniu dla osób, które przyczyniły się do utworzenia Naszego samorządu i w uznaniu długich lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu wieku, obligującego niepracujących emerytowanych diagnostów laboratoryjnych do opłacania składek, z 75 do 70 lat.

Zbliżające się w przyszłym roku 20-lecie powołania Naszego samorządu jest okresem podsumowań i refleksji. Dostrzegając niskie wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych i tym samym niewielkie emerytury należało wesprzeć Seniorów Naszego samorządu, którzy stanowią wzór dla najmłodszych osób wchodzących do zawodu. Bez ich doświadczenia, wiedzy i przychylności nie byłoby możliwe dalsze funkcjonowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nasza przyszłość oparta jest na znakomitych fundamentach stworzonych m. in. przez założycieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mam nadzieję, że sytuacja finansowa Naszego samorządu umożliwi nam w nadchodzących latach podejmowanie kolejnych działań, którymi będziemy wspierać najbardziej potrzebujących i zasłużonych członków Naszego samorządu. Obowiązek opłacania składek osób do 75 roku życia obowiązywał od 2008 r. Uznaliśmy jednak, że przyszedł najwyższy czas na zmiany a rolą Naszych Seniorów nie jest wspieranie finansowe działalności samorządu, a służenie dobrą radą i dzielenie się wiedzą.

W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że nowe zasady płacenia składek obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Alina Niewiadomska

Prezes

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Raport "Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia” - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

28 sie 2019

W Warszawie zaprezentowano raport „Value based healthcare". W konferencji udział wzięła wiceprezes KRDL dr Elżbieta Rabsztyn.

Współczesna medycyna stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wdrożenie modelu Value Based Healthcare. By przebiegało ono jak najefektywniej, niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy systemu. Ta myśl przewodnia towarzyszyła tworzeniu raportu „Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia”. Opracowanie to jest wynikiem działań jakie prowadziły Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytut Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w obszarze wdrożenia jakości w ochronie zdrowia.

Raport zawiera analizę sytuacji wyjściowej, w tym wyzwań stojących przed służbą zdrowia, będących wynikiem starzenia się społeczeństwa i wzrostu częstotliwości występowania chorób przewlekłych. Ich wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest niebagatelny. Według raportu 2019 Global health care outlook przygotowanego przez Deloitte wydatki na opiekę zdrowotną będą dynamicznie rosły w nadchodzących latach. Zakłada się, że w najbliższej perspektywie (2017-2022) to tempo wyniesie 5,4% rocznie, dzięki czemu nakłady na ten sektor osiągną pułap 10 bln USD globalnie. W przygotowanym opracowaniu nt. VBHC znajdują się przykłady najlepszych praktyk krajów, które dzięki wdrożeniu tego modelu dobrze zarządzają zarówno kosztami jak i osiągają wysokie efekty leczenia. W raporcie znalazły się także rekomendacje działań, których powodzenie jest uwarunkowane współpracą między podmiotami zajmującymi się innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami ochrony zdrowia zarówno od strony technicznej, stricte medycznej, jak i systemowej.

  • Ostatnie lata przyniosły niewyobrażalne postępy w medycynie. Choroby dotychczas uważane za nieuleczalne, w których żadne leczenie systemowe nie przynosiło widocznej poprawy, stały się chorobami przewlekłymi. To oznacza, że są one kontrolowane, a pacjent wraca do normalnego życia. Jakość życia tych pacjentów poprawiła się radykalnie. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań zachęcających do większej konkurencyjności o jakość – czyli ochrony zdrowia nakierowanej na wartość – mówi profesor Jan Walewski z COI, pod którego redakcją naukową powstawał raport.

Raport powstał przy współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, pod redakcją naukową profesor dr hab. Eweliny Nojszewskiej, SGH i profesora dr hab. Jana Walewskiego COI. Współautorami raportu są: prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, dr hab. Marcin Czech, dr Beata Jagielska, dr hab. Arkadiusz Karwacki, dr Iga Lipska, prof. dr hab. Andrzej Marszałek, prof. dr, dr Iwona Skrzekowska-Baran, dr Agnieszka Sznyk oraz Adam Twarowski. Partnerami raportu są firmy Amgen, Bayer, Medtronic i Philips. Patronat nad raportem objęła Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”. Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj: https://innowo.org/userfiles/publikacje/Raport_otwarcia_VBHC.pdf

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies