BEZPŁANE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2020 r. - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

24 lip 2020

W dniu 23 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Prezentowana zmiana m.in. rozszerzyła katalog osób, które kierownik podmiotu leczniczego może umieścić w wykazie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Stosownie do ww. zmiany nie tylko osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 mogą być wpisane do przedmiotowego wykazu lecz także osoby, które tego bezpośredniego kontaktu nie mają ale może u nich wystąpić podwyższone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Takimi osobami z całą pewnością mogą być diagności laboratoryjni (vide § 1 ust. 2 ww. Rozporządzenia).

Zmiana uelastycznia również zakazy dotyczące osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej określonych w wykazie stanowisk (vide § 1 ust. 3 oraz ust. 4-4b oraz § 2 ust. 3 i 3a ww. Rozporządzenia).

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies