INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie nagród za specjalizację - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

4 cze 2020

W związku z licznymi prośbami diagnostów Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania wniosków o nagrodę za uzyskanie tytułu specjalisty za 2019 rok do 30 czerwca br.

Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał tytuł specjalisty w 2019 roku powinien złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie nagrody za uzyskanie tytuł specjalisty (do pobrania).

  2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania).

  3. Kopię dyplomu specjalizacyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Na podstawie Uchwały Nr 25/2014 Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej, Diagnosta ubiegający się o nagrodę nie powinien posiadać zaległości w opłacaniu składki członkowskiej.

Czytelnie wypełniony wniosek wraz z kompletem uwierzytelnionych dokumentów prosimy przesyłać na adres: Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies