BEZPŁANE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

Wzory do wyliczenia najniższego wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych w 2021 r. - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

26 maj 2020

Wzory do wyliczenia najniższego wynagrodzenia na postawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (kwoty zaokrąglone do zł, wynagrodzenie zasadnicze, kwoty brutto).

Diagnosta bez specjalizacji:

Obecne wynagrodzenie to np. 2800 zł

Mnożymy kwotę 5167 zł przez współczynnik 0,73 = 3772 zł

Różnica pomiędzy 2800 zł, a 3772 zł wynosi = 972 zł

Wynagrodzenie powinno zostać podwyższone o kwotę 20% z 972 zł tj. o kwotę 194 zł

Wynagrodzenie po podwyżce powinno wynieść minimum 2994 zł

Diagnosta laboratoryjny zatrudniony na stanowisku wymagającym posiadania specjalizacji:

Obecne wynagrodzenie to np. 3500 zł

Mnożymy kwotę 5167 zł przez współczynnik 1,05 = 5425 zł

Różnica pomiędzy 3500 zł, a 5425 zł wynosi = 1925 zł

Wynagrodzenie powinno zostać podwyższone o kwotę 20% z 1925 zł tj. o kwotę 385 zł

Wynagrodzenie po podwyżce powinno wynieść minimum 3885 zł

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies